Kādas sociālās funkcijas reliģija (īsi)

Cilvēka dzīves reliģiskās sastāvdaļassabiedrība vienmēr ir vairāk vai mazāk tieši saistīta ar sociālajiem procesiem. Lai noteiktu šīs ietekmes raksturu, ir nepieciešams noskaidrot, kādas sociālās funkcijas veic reliģija.

Kādas ir reliģijas sociālās funkcijas?

Reliģijas loma sabiedrībā

Reliģiskās tradīcijas ietekmē indivīdu undaudzos veidos. Šīs ietekmes raksturs nav nemainīgs un atšķiras no vietas uz laiku un laika gaitā. Tomēr jebkurā gadījumā tā nosaka šādas ietekmes rezultātus, kurus pētnieki definē kā reliģijas sociālās funkcijas. Pēdējās tiek saprasts kā viss reliģiskās ietekmes seku diapazons, kas notiek dažādos vēsturiskos apstākļos.

Reliģijas ietekmes pakāpe uz sabiedrības dzīvi

Reliģisko mācību vietu vieta sabiedrības dzīvē -vērtība ir mainīgs. Piemēram, viduslaikos, reliģisko caurlaidīga visām civilajām institūcijām, kam ir tieša ietekme uz laicīgās institūcijas: administratīvajām vienībām, militārās iestādes, profesionālās apvienības, sfērā mākslas uc Šodien Rietumu pasaule ir daudz sekularizētās, tāpēc analizējot to sociālās funkcijas reliģijas uzstājas sabiedrībā šodien, mums ir doties no fakta, ka reliģija ir izraidīti no daudzām dzīves jomās. Tas attiecas uz attīstītajām valstīm, tā saukto pirmo pasaulē, bet ne Āfrikas valstīm, vai, teiksim, Tuvajos Austrumos, kur reliģiskās vērtības joprojām ir galvenā loma organizācijā sabiedrībā.

kādas sociālās funkcijas reliģija īsi veic

Reliģijas sociālo funkciju marksisma teorija

Šobrīd socioloģija, tāpat kāreliģiskos pētījumos, nav noteikta kritēriju standarta, ar kuru var vērsties pie izpētes par to, kādas sociālās funkcijas reliģija veic. Piemēram, saskaņā ar socioloģisko teoriju, kas orientēta uz Kārļa Marksa autoritāti, reliģijas loma tiek vērtēta saistībā ar tās ietekmi uz sabiedrības progresu. Citiem vārdiem sakot, īsā atbilde uz jautājumu par to, kādas sociālās funkcijas veic reliģija, ir atkarīgs no tā šķēršļa novērtēšanas vai sabiedrības attīstības veicināšanas. Kā labi zināms, pats Marks salīdzināja šo funkciju mūsdienu pasaulē ar opiju. Bet tajā pašā laikā viņš (un Engelss) atzīta milzīgo radošo lomu agrīnās kristietības un protestantisma būtu, pēc viņa domām, lai panāktu sabiedrisko dzīvi jaunu, augstāku ziņā gaitu sociālajā attiecību līmenī.

Tādējādi marksisma socioloģija runā par divām galvenajām reliģijas funkcijām - revolucionāru un reakcionāru.

Reliģijas sociālās funkcijas Eriks Ārmoms

Cita funkciju noteikšanas kritēriju sistēmareliģija tika piedāvāta izcilā filozofa un sociologa no Amerikas Erich Fromm. Izskatot, kādas sociālās funkcijas reliģija dara, viņš identificē divus no tiem, kas, pēc viņa domām, ir kopīgs visām pasaules reliģiskajām mācībām - humānisma un autoritārā.

Reliģijas humānistiskā funkcija

Fermons piedāvā humāno funkcijuatkarība no tādas reliģiskās sistēmas, kas pats par sevi uzsver cilvēka eksistences vērtību. Tā rezultātā šāda reliģija stimulē indivīda un sabiedrības iekšējo izaugsmi. Kopumā šī funkcija veicina indivīda un sabiedrības intelektuālo, kognitīvo, ētisko un citu resursu attīstību. Kā viņas konsekventā sasnieguma dabiskas sekas, Forms redzēja sabiedrību, kurā pārsvarā dominē pasaules, dabas un cilvēces vienotības idejas. Šo izejoļu sarakstā no Fermas izrādās Budas (agrīna), kristietības mācīšana, kā arī vairākas citas reliģiskas mācības, piemēram, taoisms.

Kādas sociālās funkcijas reliģija darbojas kā īsa atbilde?

Reliģiskās autoritārās funkcijas

Bet, lai pilnībā izprastu, kura sabiedrībafunkcijas veic reliģija, īsumā ir nepieciešams pieskarties otrai, Frīnma, ko sauc par autoritāru, otro lomu. Tās daba balstās uz augstākas varas doktrinālu apgalvojumu, salīdzinot ar kuru cilvēks tiek atzīts par vājo un bezpalīdzīgo sākumu. Pretstatā humānistiskajam reliģiozitātes veidam, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta personai un viņa attīstībai, autoritārā reliģiozitāte uzņem personību un sabiedrību kopumā, kas slimo pielūgšanu, izrauj dievību. Vislabākā šāda reliģija piedēvē Dievu un visas cilvēka bāzes īpašības, tādējādi zādzot cilvēces radošo, intelektuālo un morālo potenciālu. Sabiedrībā, kuru veido šāda reliģija, tiek audzēta baiļu sajūta, vaina. Prieks un brīvība tajā iegūst grēka atdevi, un paklausība tiek atzīta par galveno taisnīgumu.

sabiedriskās funkcijas reliģija darbojas sabiedrībā

Galvenais šāda veida reliģijas piemērs pasaulēir Islāms un mūsdienu Krievijas spilgts paraugs autoritārā kults ir krievu pareizticīgo baznīca, galveno intelektuālo kultūru, kas sludina par "paklausību augstākās gavēni un lūgšanu" principu un faktiski pasludināt grēku nožēlošanu ir galvenais ticības akts.

No otras puses, ir svarīgi atzīmēt, ka reliģijasFerms nav stingri sadalīts divās nometnēs. Visiem bez izņēmumiem, kultiem ir iespēja izpausties gan humānisma, gan autoritāras funkcijas. Tas ir specifisku vēsturisku apstākļu raksturs, kas nosaka, kādas sociālās funkcijas veic reliģija. Tas pats budisms, tāpat kā kristietība, dažādos attīstības posmos dažādos apstākļos veica gan humānas, gan autoritāras lomas.

reliģijas sabiedrības funkcijas

Citas funkcijas

Kopā ar, tā sakot, globālajām funkcijāmreliģija, ko izraudzījusies Marks un Ferms, jūs varat norādīt konkrētāku vietējo. Starp tiem pirmais būs funkcija, kas saistīta ar tīri garīgo vajadzību apmierināšanu - ticības nepieciešamību, mistisku pieredzi utt. Otra funkcija ir ētiska. Tas ļauj regulēt cilvēku sabiedrības ētiskos standartus, apstiprināt tos ar savu varu un apturēt viņu pārkāpumus.

Vēl viena funkcija ir saistīta ar garīgo unemocionālā anestēzija. Reliģiskā ticība dod cerību un iedvesmu nelaimē un skumjā - kā indivīdam un sabiedrībai kopumā. Noslēgumā var atzīmēt arī ideoloģisko funkciju - reliģijai ir nozīme sabiedrības ideoloģisko saišu veidošanā, attīstot patriotiskās un citas iedzīvotāju noskaņas.

Patīk:
0
Politiskās sistēmas struktūra
Operētājsistēmas pamatfunkcijas
Mūsdienīgas sabiedriskās ēkas
Ķīnas vienotā reliģija
Gara garīgās pārmaiņas
Seno slāvu reliģija: kāda ir mūsu ticība
Reliģija ir. Definīcija un klasifikācija
Attīstītas sabiedriskās organizācijas - zīme
Sabiedrības asociācijas kā rādītājs
Populārākās ziņas
uz augšu