Maternitātes aprēķins

Likumpārkāpumā sievietei ir tiesībasdaži pabalsti, kas saistīti ar grūtniecību, dzemdībām un bērna piedzimšanu. Viens no šiem pabalstiem ir maternitātes pabalsts vai vienkārši maternitātes pabalsts.

Maternitātes aprēķins 2012. gadā ir regulēts2006. gada 29. decembra Federālais likums Nr. 255, ar grozījumiem, kas izdarīti 2010. gada 25. un 11. novembrī, Nr. 21. Saskaņā ar iepriekš minētajiem grozījumiem divus gadus (2011.-2012.) Grūtniece var izvēlēties sev izdevīgāku aprēķināšanas metodi.

Maternitātes aprēķinu veikšanai ir tikai divas iespējas.

Pirmā grāmatvedība tiek veikta pēc noklusējuma, tāir aprakstīta likuma jaunajā redakcijā. Galvenā atšķirība ir tā, ka vidējā dienas darba alga, no kuras tiek uzkrāti turpmāki uzkrājumi, tiek aprēķināta, ņemot vērā 24 mēnešus. Visi maksājumi, no kuriem veiktas apdrošināšanas iemaksas iepriekšējos 24 slimnīcu mēnešos, ir plus un sadalīti fiksētajās 730 dienās. Tātad izrādās, ka ikdienas maksājuma summa ir slimības sarakstā. Lai aprēķinātu grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu visām slimnīcas dienām, vienas dienas summa tiek reizināta ar tajā norādīto dienu skaitu. Ir vispārpieņemtas normas attiecībā uz slimo dienu dzemdībām. Viena grūtniecības grūtniecība bez komplikācijām, invaliditātes lapu izdod 140 dienas, vairāku dienu grūtniecības gadījumā - 194 dienas. Vienlaicīgas grūtniecības laikā ar dzemdībām, kas ir pagājušas kopā ar komplikācijām, izdod papildu darba nespējas lapu, kopējais dienu skaits divām lapām nedrīkst pārsniegt 156 dienas.

No pārskata gada peļņa sievietēm ir iekļauti aprēķinā maternitāti, nedrīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo 2010. - 2012 gadā. Tas ir, tie, no kuriem atskaitījumi tika veikti sociālistiskajās valstīs.

Ja iepriekšējā grūtniecība ir divu kalendārugadi bija bērna kopšanas atvaļinājumā vai kāda cita iemesla dēļ šī perioda alga ir mazāka nekā iepriekšējos gados, tad sieviete var iesniegt pieteikumu par citu periodu pabalstu aprēķināšanai. Svarīgi ir tas, ka aprēķinu vidējā izpeļņa nevar būt mazāka par minimālo algu.

Pēdējo divu gadu laikā pirms grūtniecības, strādājot vairākos darbos, sievietei ir tiesības saņemt maternitātes pabalstus katrā darba vietā.

Ja kāda iemesla dēļ tiek aprēķināta summagrūtniecības un dzemdību pabalsts būs lielāks, aprēķinot to saskaņā ar vecajiem noteikumiem, tad sievietei, kas iesniedz rakstisku pieteikuma kontu nodaļu, ir tiesības saņemt pabalsta summu, kas aprēķināta saskaņā ar likuma redakciju, kas ir spēkā līdz 2011. gadam.

Otrā iespēja aprēķināšanaidekrēts, ir rakstīts likuma vecajā redakcijā. Tās izmantošana brīdī ir iespējama tikai tad, ja Grāmatvedības departamentā tiek iesniegta noteikta grūtnieces pieteikšanās. Tas nozīmē aprēķināt vidējo algu iepriekšējos 12 mēnešos slimnīcā.

Veicot veco aprēķinu, tie tiek ņemtiVisi maksājumi, no kuriem veiktas iemaksas, izņemot maksājumus, kas nav daļa no vidējās algas, un tos dala ar faktiski nostrādāto dienu skaitu. Tas nozīmē, ka brīvdienās, brīvdienās, atvaļinājuma dienās un, attiecīgi, atvaļinājuma apjomā, slimnieku dienās un to apjomā nav iekļauti aprēķinā.

Veco aprēķinu irtikai maksājumi, ko sieviete pieņēmusi pēdējā vietā pirms darba dekrēta, savukārt jaunajā izdevumā tiek pieņemta iespēja iesniegt 2 gadu darba algu sertifikātus un no citiem darba devējiem.

Neatkarīgi no sievietes izvēlētās metodes, aprēķinsgrūtniecības un dzemdību atvaļinājums jāveic 10 dienu laikā no dienas, kad darba devēja grāmatvedības departamentam tika iesniegts slimības atrunas lapas oriģināls. Uzkrātās pabalsta izmaksas tiek samaksātas nākamajām darba algu noteikšanas dienām.

Patīk:
0
Maternitātes atlīdzība
Kā aprēķināt maternitāti 2011. gadā
Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma aprēķins
Vidējās algas un tās aprēķināšana
Aprēķina telpas apgaismojumu dažādos veidos
Radiatoru sekciju skaita aprēķins
Ko ņemt vērā, kad
Kā aprēķināt apkures sistēmu
Kā tiek veikts jumta aprēķins?
Populārākās ziņas
uz augšu