Zemes likums

Zemes likuma jēdziens definē īpašusabiedrisko attiecību komplekss. Šīs attiecības regulē attiecīgās normas. Zemes likumi rodas saistībā ar zemes izplatīšanu, aizsardzību un izmantošanu.

Ir īpaša metode, kā regulēt attiecības, kas rodas šīs nozares ietvaros. Tās iezīmju identificēšana ir svarīgs elements, kas raksturo zemes likumu kā disciplīnu.

Saskaņā ar metodi, ar nozari, lai saprast, kā to ietekmi noteikumus par uzvedību visu iesaistīto sabiedriskajās attiecībās, kā daļa no disciplīnas pusēm.

Zemes likums tiek īstenots, nodrošinotzemes gabali mājsaimniecības vajadzībām. Procesu veic saskaņā ar pilnvarotās valsts iestādes lēmumu (lēmumu). Tas pats institūts pieņem lēmumu par izmaiņām zemes izmantošanas tiesībās. Tādējādi tiesisko attiecību izbeigšana, rašanās vai grozīšana konkrētajā nozarē notiek saskaņā ar administratīvo normatīvo aktu. Jāatzīmē, ka šajā gadījumā valsts iestāde ir saimnieciska vienība - valsts zemes īpašuma pārvaldītājs.

Šajās attiecībās iesaistītās pusesnav vienlīdzības. Tas ir saistīts ar faktu, ka zemes likumos ir paredzēti obligāti noteikumi. No otras puses tos piespiež vienā pusē. Tajā pašā laikā otrais dalībnieks apņemas precīzi un savlaicīgi izpildīt šos norādījumus. Tātad ar administratīvās normatīvās metodes palīdzību ir regulējums par zemes atsaukšanu (izpirkšanu) un nodrošināšanu ar dabas aizsardzības, aizsardzības mērķiem un sakariem. Ir arī dažas citas attiecības, kas rodas valsts kontrolē pār kompetento zemes gabalu izmantošanu. Administratīvā normatīvā regulēšanas metode tiek piemērota gadījumos, kad rodas sekundārā un primārā zemes izmantošana. Šajā gadījumā vadības metode tiek izmantota minētajās attiecībās, kurās ir vispārēja valsts interese.

Zemes likumu konstitucionālās bāzesnoteikt šīs nozares galvenos principus. Zemes fonda valsts pārvaldes jomā tas ir cieši saistīts ar administratīvajām normām. Pamatojoties uz konstitucionālo un administratīvo aktu veica saucot vainīgos pie atbildības par pārkāpumiem šajā jomā zemes attiecības, kā arī nodrošina juridisko kontroli esošās zemes fondā. Civillikumam ir īpaša nozīme nozarē. Land attiecības, jo tie ir balstīti uz īpašuma tiesībām, pēc būtības, ir viņa īpašums, kas saistītas civiltiesiskās attiecības. Ir arī cieša saikne ar zemes tiesībām ar meža, ūdens, kalnu un vides tiesību nozari.

Attiecības veidotasAttiecīgo nozari reglamentē vairāku veidu normas. Jāatzīmē, ka nozīme jautājumā par robežu noteikšanu jomas noteikumu ietekmes iekļauti administratīvajā, zemes un civiltiesības, sakarā ar to, ka ne katrs no zemes attiecībām piemērojamos tiesību aktos noteiktās pārējām nozarēm veidu.

Sakarā ar to, ka likums ļauj veikt darījumu ar vietni, un tā kļūst par tirdzniecības apgrozījuma mērķi, ievērojami paplašināsies iespēja piemērot civiltiesību normas.

Jāatzīmē, ka zemes attiecības 2007. Gadāattiecīgās nozares ietvaros tiek uzskatīts par diezgan sarežģītu, ņemot vērā to, ka tos var reglamentēt dažādi tiesību akti; kopā ar šiem zemes tiesību aktiem dažos gadījumos var pārsniegt minēto sakaru stingru sistēmu.

Patīk:
0
Zemes īpašumtiesības. Kas tas ir?
Objektīvs likums
Starptautiskās publiskās tiesības: sastāvs un
Zemes noma: sagatavošana un
Balsošanas tiesības
Personas civiltiesības
Zemes īpašumtiesības piešķirtas
Vai tā ir taisnība, ka ir vasālis
Kas ir pareizi? Tikai par kompleksu
Populārākās ziņas
uz augšu